โรงเรียนการเรือไทย คลิปที่ 2 Final

โรงเรียนการเรือไทย คลิปที่ 2 Final

บริการจัดการลูกเรือสำหรับผู้จ้างงานอุตสาหกรรมเดินเรือคืออะไร?

ด้วยแรงกดดันจากการควบคุมและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ผู้ครอบครองเรือได้หันมาให้ความสนใจกับสวัสดิการของลูกเรือ ในขณะที่การจัดหาคนสำหรับเดินเรือได้เป็นความท้าทายของผู้ครอบครองเรือหลายคนในตลาดปัจจุบัน การบริหารลูกเรือสำหรับเรือนั้น มีส่วนประกอบของการดำเนินการที่หลากหลาย จัดการโดยบริษัทบริหารลูกเรือและเจ้าหน้าที่จัดหาคนของเขา

ลูกเรือที่มีความสามารถและผ่านการฝึกอบรมเป็นวิธีเดียวที่จะนำไปสู่ความปลอดภัย

การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย (Behavior Based Safety - BBS) สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยได้ เป็นกระบวนการที่เป็นระบบในการระบุวัดและบวกผลกระทบต่อพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่ไม่ปลอดภัยขององค์ประกอบของมนุษย์ เมื่อพิจารณาว่าความปลอดภัยคือการต่อสู้อย่างต่อเนื่องกับธรรมชาติมนุษย์ BBS จะเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยบนเรือและเน้นว่าการฝึกอบรมยังคงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับความสามารถของลูกเรือ

สิทธิของคนประจำเรือ​

งานของกะลาสีถูกทำให้เป็นงานชั่วคราวจากการเพิ่มขึ้นของการจ้างงาน ‘คนประจำเรือ’ กลุ่มคนงานที่ไม่ใช่กะลาสีได้ถูกนำขึ้นมาบนเรือเพื่อเพิ่มเป็นแรงงาน ถึงแม้ว่าจะมีการนำคนงานผู้เชี่ยวชาญดั้งเดิมเข้ามา ก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น มีการใช้แรงงานของคนประจำเรืออย่างมากขึ้นในลักษณะงานอันกว้างขวางตั้งแต่งานซ่อมและบำรุงรักษาไฟฟ้า จักรกล วิทยุ และเครื่องมือเดินเรือ งานทำความสะอาด และทาสี ดูแลสินค้าบรรทุก งานด้านความปลอดภัย และการจอดเรือ

เจ้าของเรือควรจ้างลูกเรือแบบ outsource หรือไม่?​

ลูกเรือ คือ หัวใจของเรือ และมันสำคัญมากที่เจ้าของจะต้องสบายใจได้ว่าเรือของเขานั้น มีลูกเรือที่เชื่อถือได้ คุณสมบัติเพียบพร้อม และมีประสบการณ์เพียงพอ ลูกเรือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของเรือ และค่าใช้จ่ายในส่วนนี้กเป็นส่วนที่มากที่สุดในการออกเรือลำหนึ่งในบทความนี้ได้สรุปประโยชน์ต่างๆที่เจ้าของจะได้รับจากการจ้างลูกเรือแบบ outsource ผ่านการบริหารของผู้จัดการลูกเรือ (crew manager)

...
...
seafarers jobs ISO 9001:2008  Accredited Certification

(+66) 2 988 1946-9

seafarers jobs ISO 9001:2008  Accredited Certification

(+66) 2 988 1946-9