ลำดับขั้นของคนประจำเรือ

การเดินเรือเป็นงานที่มีผู้คนหลากหลายอาชีพและมีลำดับขั้นมากมาย ซึ่งแต่ละบทบาทล้วนมีความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การเดินเรือประสบความสำเร็จ โดยแต่ละบทบาทของคนประจำเรือมีดังนี้:

โรงเรียนการเรือไทย คลิปที่ 2 Final

โรงเรียนการเรือไทย คลิปที่ 2 Final

บริการจัดการลูกเรือสำหรับผู้จ้างงานอุตสาหกรรมเดินเรือคืออะไร?

ด้วยแรงกดดันจากการควบคุมและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ผู้ครอบครองเรือได้หันมาให้ความสนใจกับสวัสดิการของลูกเรือ ในขณะที่การจัดหาคนสำหรับเดินเรือได้เป็นความท้าทายของผู้ครอบครองเรือหลายคนในตลาดปัจจุบัน การบริหารลูกเรือสำหรับเรือนั้น มีส่วนประกอบของการดำเนินการที่หลากหลาย จัดการโดยบริษัทบริหารลูกเรือและเจ้าหน้าที่จัดหาคนของเขา

ลูกเรือที่มีความสามารถและผ่านการฝึกอบรมเป็นวิธีเดียวที่จะนำไปสู่ความปลอดภัย

การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย (Behavior Based Safety - BBS) สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยได้ เป็นกระบวนการที่เป็นระบบในการระบุวัดและบวกผลกระทบต่อพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่ไม่ปลอดภัยขององค์ประกอบของมนุษย์ เมื่อพิจารณาว่าความปลอดภัยคือการต่อสู้อย่างต่อเนื่องกับธรรมชาติมนุษย์ BBS จะเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยบนเรือและเน้นว่าการฝึกอบรมยังคงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับความสามารถของลูกเรือ

สิทธิของคนประจำเรือ​

งานของกะลาสีถูกทำให้เป็นงานชั่วคราวจากการเพิ่มขึ้นของการจ้างงาน ‘คนประจำเรือ’ กลุ่มคนงานที่ไม่ใช่กะลาสีได้ถูกนำขึ้นมาบนเรือเพื่อเพิ่มเป็นแรงงาน ถึงแม้ว่าจะมีการนำคนงานผู้เชี่ยวชาญดั้งเดิมเข้ามา ก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น มีการใช้แรงงานของคนประจำเรืออย่างมากขึ้นในลักษณะงานอันกว้างขวางตั้งแต่งานซ่อมและบำรุงรักษาไฟฟ้า จักรกล วิทยุ และเครื่องมือเดินเรือ งานทำความสะอาด และทาสี ดูแลสินค้าบรรทุก งานด้านความปลอดภัย และการจอดเรือ

...
...
seafarers jobs ISO 9001:2008  Accredited Certification

(+66) 2 988 1946-9

seafarers jobs ISO 9001:2008  Accredited Certification