กะลาสีและคนประจำเรือ สำหรับเรือในท่าและเรือเดินสมุทร​

May 15, 2017

กะลาสีและคนประจำเรือ สำหรับเรือในท่าและเรือเดินสมุทร​

ในทุกวันนี้มีปัญหาหลายอย่างที่ทำให้ลูกเรือประมงต้องกังวลและปัญหาจากกลุ่มแรงงานไร้ความชำนาญก็เป็นส่วนหนึ่ง พูดอย่างง่ายดายที่สุด คนประจำเรือคือ กลุ่มชายวัยทำงานที่อยู่นอกเหนือจากกลุ่มลูกเรือที่มีคุณวุฒิเหมาะสม ทำงานบนเรือเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือวัตถุประสงค์โดยทั่วไป

กลุ่มคนเหล่านี้โดยหลักแล้วไม่ได้มีพื้นหลังมาจากนาวิกและยังได้รับการเรียกเข้าใช้ในด้านการสนับสนุนทุกประเภทสำหรับงานทางด้านเทคนิคและเครื่องกล โดยหลักการแล้วบุคคลเหล่านี้อยู่ในหมู่ของคนงานซ่อมแซมท่าเรือ อย่างไรก็ตามด้วยการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาของเหล่านาวิกและจำนวนนักเดินเรือที่น้อยลง บ่อยครั้งที่เรือมักจะไม่ได้รับการซ่อมแซมที่จำเป็นในเวลาที่เพียงพอ ด้วยเหตุนี้แล้วนำมาซึ่งการแก้ปัญหาโดยมีการซ่อมแซมและบำรุงรักษาในขณะอยู่บนเรือ

ใครที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน?
ผลปรากฎว่าผู้คนจำนวนมากสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้ ในประเทศส่วนใหญ่ทั้งหมดที่ต้องใช้คือ ใบแสดงการเป็นพลเมืองและมีความรู้เกี่ยวกับการทำงานกับเครื่องมือและอุปกรณ์งานช่าง ทุกคนก็สามารถมีคุณสมบัติเพียงพอในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนประจำเรือได้ หมู่คนเหล่านี้ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยคนงานซ่อมแซมเรือที่อาจจะมีหรือไม่เคยมีประสบการณ์ทางทะเลมาก่อน

แตกต่างจากเหล่านักเดินเรือ สมาชิกของกลุ่มเหล่านี้ไม่ได้ถูกผูกไว้ด้วยข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับงานเดินเรือ อย่างไรก็ตามพวกเขาก็จำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอ ในการจัดการกับอุปกรณ์เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ งานด้านการซ่อมแซมต่างๆ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดที่ระบุคุณสมบัติของแรงงานไร้ฝีมือ ดังนี้ :

• ต้องเป็นพลเมืองของประเทศหนึ่งๆที่กล่าวนั้น
• ไม่มีการถือครองเอกสารหรือวุฒิบัตรทางทะเล
• ไม่ควรมีส่วนร่วมในงานทางทะเลทั่วไปเช่น  การเฝ้าระวังทางทะเล , การขนถ่ายสินค้า, การทำงานด้านความปลอดภัยของบุคลากร ฯลฯ
• ไม่ควรเกี่ยวข้องกับการทำงานของแผนกการจัดการทรัพย์สิน
• ควรมีข้อมูลประจำตัวประชาชนของพนักงานขนส่ง  (TWIC)
• คำจำกัดความตามกฎหมายของสมาชิกของทีมงานไร้ฝีมืออาจแตกต่างกันไป

งานใดบ้างที่ทีมงานคนประจำเรือต้องทำ  ?
ในเวลานี้ทีมงานคนประจำเรือเหล่านี้กำลังได้รับการพิจารณาว่าเป็นปัจจัยสำคัญของเรือ เมื่ออยู่ในระหว่างการบำรุงรักษาที่ชายฝั่งทะเล ทีมเหล่านี้จัดการรับมือกับงานจำนวนนับไม่ถ้วนบนเรือ  โดยทั่วไปแล้วบางส่วนของงานหลักที่พวกเขาจัดการคือ  :

• การติดตั้งและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า
• งานนั่งร้านและระโยงเรือ
• การทำความสะอาดถังและทำความสะอาดทั่วไป
• การติดตั้งและการกลึงเครื่องกล
• งานประปา
• งานประดับตกแต่ง  เครื่องผ้าและหนังต่างๆ
• งานช่างไม้
• การขจัดคราบและพ่นสเปรย์สุญญากาศภาพเขียน
• การปรับปรุงที่พักอาศัย
• การซ่อมแซมระบบไฮโดรลิค
• การซ่อมแซมหม้อน้ำ
• การซ่อมแซมเหล็ก

ขณะที่ทีมงานเหล่านี้มีอยู่มาเป็นเวลานานแล้วนั้น ความต้องการของพวกเค้ามักจะรู้สึกได้  ทั้งยังมีสิ่งดีๆกับแรงงานซ่อมแซมเรือดังกล่าว

• พวกเขาเป็นแหล่งที่ดีของกำลังแรงงานสำหรับการจัดการงานทั่วไปที่มีจำนวนมาก
• งานซ่อมแซมที่ถูกจัดการโดยแรงงานเหล่านี้ สามารถถูกรับมือได้อย่างง่ายดายโดยเหล่าช่างซ่อม
• พวกเขาสามารถซ่อมแซมอย่างง่ายดายในขณะเดินเรือ
• การมีแรงงานเหล่านี้ช่วยลดต้นทุนในการเทียบท่า
• พวกเขาช่วยในการรักษาคุณภาพของสถานที่ทำงานบนเรือ
• พวกเขาช่วยในการรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะอาดและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
• แรงงานเหล่านี้สามารถหาได้อย่างง่ายดาย
• ข้อกำหนดเบื้องต้นทางกฎหมายของพวกเขาต่ำกว่ามาก ทำให้ความพร้อมในการใช้งานได้ง่ายขึ้นและมีทางเลือกที่กว้างขึ้น
Source:
http://www.marineinsight.com/marine-safety/seafarers-and-the-issue-of-riding-gangs

บทความที่น่าสนใจ

CERTIFICATES

FOLLOW US

ALL RIGHTS RESERVED © 2022 THONGCHAK MANNING

DESIGN by

Contact Us