บริการจัดการลูกเรือสำหรับผู้จ้างงานอุตสาหกรรมเดินเรือคืออะไร?​

December 13, 2018

บริการจัดการลูกเรือสำหรับผู้จ้างงานอุตสาหกรรมเดินเรือคืออะไร?

ด้วยแรงกดดันจากการควบคุมและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ผู้ครอบครองเรือได้หันมาให้ความสนใจกับสวัสดิการของลูกเรือ ในขณะที่การจัดหาคนสำหรับเดินเรือได้เป็นความท้าทายของผู้ครอบครองเรือหลายคนในตลาดปัจจุบัน การบริหารลูกเรือสำหรับเรือนั้น มีส่วนประกอบของการดำเนินการที่หลากหลาย จัดการโดยบริษัทบริหารลูกเรือและเจ้าหน้าที่จัดหาคนของเขา

อุตสาหกรรมเดินเรือได้พบเจอกับการควบคุมมากมายที่เกิดขึ้นในหลายปีที่ผ่านมา สัญญาเกี่ยวกับแรงงานทางทะเล (MLC) 2006 ที่ได้เป็นผลเมื่อปี 2013 กฎหมาย MLC 2006 ได้เรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ครอบครองเรือและผู้จัดการ เพื่อปฏิบัติตามทั้งบนเรือและในฝั่ง ความต้องการประการหนึ่งได้แก่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการจ้างงานต้องมีการรับรองเป็นผู้ให้บริการมอบตำแหน่งและจัดหาคนประจำเรือ

บริษัทจัดหาลูกเรือรับผิดชอบการจัดหาคนเดินเรือภายใต้สัญญาการบริหารลูกเรือ นั่นรวมถึง การจัดหา การจ้างงาน การคัดเลือก การมอบหมายงาน การจัดตารางเวลา การฝึก/พัฒนา และ การจัดการผู้ประจำเรือที่เกี่ยวข้องกับเรืออย่างต่อเนื่อง ภายใต้สัญญาการบริหารลูกเรือ และยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปกครองลูกเรืออย่างเช่น บริการบัญชีเงินเดือน การจัดการเดินทาง ประกันภัย ช่วยเหลือสุขภาพ บริการธนาคารและการเงิน การแนะนำทางอาชีพ หน้าที่การสื่อสาร เช่นเดียวกับแบบแผนการสร้างทีมและครอบครัวหรือสังคม

อุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของผู้ครอบครองเรือ
ผู้ครอบครองเรือหลายคนได้เน้นให้เห็นว่า การจัดหาลูกเรือนั้น คืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดที่พวกเขาพบเจอในปัจจุบัน คุณภาพของเจ้าหน้าที่และลูกเรือคือหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการจัดการเดินเรือ ผู้ประจำเรือได้รับการคัดกรองอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจ้างงานเพียงผู้ที่ผ่านมาตรฐานนอย่างครบถ้วนและได้รับการรับรอง STCW อย่างเหมาะสม

โดยทั่วไปแล้ว บริษัทจัดการลูกเรือนั้นมีผู้ประจำเรือที่พร้อมอยู่จำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ได้ผ่านการทำงานบนเรือที่พวกเขาได้ทำการจัดการ ด้วยการรักษาบันทึกการทำงานของพวกเขาให้ดีมาก บริษัทมีการตรวจสอบผู้ประจำเรืออย่างละเอียด สำรวจพวกเขาระหว่างทำงาน ฝึกฝน และทำให้มั่นใจว่าพวกเขามีสุขภาพที่ดี นั่นหมายความว่า ผู้ครอบครองเรือจะได้รับผลประโยชน์จากการได้ลูกเรือที่ดีที่สุดตามความต้องการเฉพาะ โดยปกติ บริษัทสามารถจัดหาคนเรือได้ทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บังคับการจนถึงนักเรียนนายร้อย และด้วยสัญชาติที่หลากหลาย

ในขณะเดียวกัน ฐานข้อมูลและระบบจัดการ IT สมัยใหม่ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ได้ทำให้เกิดความมั่นใจว่ามาตรฐานทางคุณภาพที่สูงได้มีการตรวจสอบอยู่สม่ำเสมอ แน่นอนว่า ขั้นตอนการตรวจสอบและการจ้างงานที่โปร่งใสเต็มรูปแบบเช่นนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่าทั้งผู้ครอบครองเรือและผู้สมัครลูกเรือ สามารถประเมินกระบวนการจ้างงานได้อย่างง่ายดาย

บริการจัดการลูกเรือ
บริการจัดการลูกเรือแบบครบวงจรมีตั้งแต่ ขั้นตอนการวางแผน การจ้างงานและการคัดเลือก การมอบหมายงานบนเรือ การดูแลลูกเรือในเรื่องต่างๆ ตลอดจนการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนและรองรับโดยเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท เป็นการสร้างสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่าง ลูกค้า - ผู้บริหาร - เรือ - ลูกเรือ รวมไปถึงสมาชิกลูกเรือและครอบครัวของพวกเขา จึงมั่นใจได้ว่ามีการติดตามอย่างใกล้ชิดในทุกด้าน และได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง

บริษัทจัดหาคนเดินทะเลยังให้บริการจัดการลูกเรืออย่างต่อเนื่อง ทั้งลูกเรือทั้งหมด หรือลูกเรือเฉพาะแผนกและสัญชาติ ขึ้นอยู่กับความต้องการของเรือ และผู้จ้างงานอุตสาหกรรมเดินเรือ ทีมบริหารลูกเรือที่มีประสบการณ์ที่ดี จัดการลูกเรือเดินทะเลในชื่อของบริษัทจ้างงานเดินเรือมากมาย ปฏิบัติการกับเรือทุกประเภททั่วโลก บริการจัดการลูกเรือประกอบด้วย:

▪ จ้างงานพาณิชย์นาวี
▪ จัดตารางเวลาลูกเรือ
▪ จัดการเดินทางและวีซ่าของลูกเรือ
▪ จัดการฝึกฝนพาณิชย์นาวี
▪ จัดเตรียมการแพทย์ให้กับพาณิชย์นาวี
▪ จัดการเวรงานของลูกเรือ
▪ จัดการเอกสารผู้ประจำเรือ
▪ จัดการเงินเดือนนอกชายฝั่ง
▪ จัดการรายงาน
▪ เจ้าหน้าที่ตัวแทนท้องถิ่นของลูกเรือ

บางรัฐเจ้าของธงมีความต้องการทางสัญชาติ แต่บางรัฐเจ้าของธงก็ไม่มีความต้องการในเรื่องของสัญชาติ ดังนั้น นอกจากว่าเจ้าของมีความต้องการหรือความชื่นชอบเฉพาะ บริษัทจะแนะนำลูกเรือที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดกับความต้องการของลูกค้า

บริษัทจัดหาลูกเรือได้จ้างงานเจ้าหน้าที่จ้างงานคุณภาพสูง สร้างเครือข่ายทั่วโลกกับบริษัทหรือสำนักงานจัดหาคนในแหล่งรวมผู้ประจำเรือ เช่นเดียวกันกับเครือข่ายของบริษัทอื่นๆ และยังได้รับการจัดการโดยผู้ควบคุมดูแลลูกเรือ ซึ่งทำการคัดเลือกและมอบหมายคำสั่งลูกเรือในแต่ละเรือ ภายใต้สัญญาการจัดการลูกเรือ ให้ความสำคัญกับความต้องการพิเศษของลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบ ผู้ควบคุมดูแลลูกเรือบนเรือและพนักงานได้ให้บริการเครือข่ายสนับสนุนทั่วโลกแก่ลูกเรือ ให้ความสนใจกับสวัสดิการของพวกเขา การดูแลพื้นฐาน และความต้องการในแต่ละวัน

ความพร้อมให้บริการในปัจจุบันและอนาคตของลูกเรือ
ผู้คนอายุน้อยโดยทั่วไปจะพบกับความกังวลต่างๆในเรื่องของสังคม เมื่อพิจารณาถึงงานเดินทะเล อย่างเช่นการต้องแยกจากครอบครัวและเพื่อน ซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับน้อยกว่าสำหรับสังคมในรุ่นเดียวกัน แต่ในอีกทางหนึ่ง ประเทศอย่างฟิลิปปินส์และอินเดียได้สนับสนุนการพัฒนาแผนกการฝึกพาณิชย์นาวี และได้ก้าวเป็นผู้นำการให้บริการผู้ประจำเรือในอุตสาหกรรม เนื่องจากพวกเขาเสนอตัวเลือกที่ดีกว่าการจอดเทียบฝั่ง สำหรับประเทศฟิลิปปินส์ การอยู่ประจำเรือนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติ เนื่องจากพวกเขามาจากครอบครัวที่มีปูมหลังอยู่ประจำเรือ และการออกทะเลถือเป็นขั้นตอนปกติของพวกเขา

อย่างไรก็ตาม อาชีพประจำเรือนั้นไม่ได้หมายความบุคคลนั้นว่าจำเป็นต้องเกษียณในฐานะผู้ประจำเรือ พนักงานบนบกบางคนคือผู้ประจำเรือเก่า ซึ่งมีความได้เปรียบในเรื่องการเข้าใจภาคปฏิบัติของเรือ เนื่องจากพวกเขาได้สัมผัสประสบการณ์บนเรือ

การพัฒนาการควบคุมล่าสุดในส่วนของการบริหารลูกเรือ
สัญญาเกี่ยวกับแรงงานทางทะเล (MLC) 2006 ได้พัฒนาไปสภาพการทำงานของผู้ประจำเรืออย่างมาก เนื่องจากการควบคุมนี้ได้ทำให้มั่นใจว่า ผู้ประจำเรือมีสิทธิในเรื่องของความปลอดภัยของที่ทำงาน เงื่อนไขการจ้างงานที่ยุติธรรม สภาพความเป็นอยู่และการทำงานที่ดีบนเรือ และสิทธิที่โปร่งใสในเรื่องการป้องกันสุขภาพ การดูแลทางแพทย์ และการป้องกันทางสังคมอื่นๆ

ความต้องการอื่นๆได้แก่ การรับประกันความปลอดภัยทางการเงิน สำหรับเรือ สำหรับการชำระเงินเดือน เช่นเดียวกับการเดินทางกลับ ทั้งหมดถือเป็นสิทธิประโยชน์ของผู้ประจำเรือ การบริหารลูกเรือได้รับผลกระทบจาก MLC 2006 ในหลายด้าน เช่น สัญญาของการจ้างงาน การยืนยันใบรับรองของผู้ประจำเรือ ค่าแรงและชั่วโมงทำงาน ภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและการปกป้องความปลอดภัยทางสังคมของลูกเรือ

ข้อสรุป
ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดสำหรับบริษัทจัดหาลูกเรือคือ การปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในอุตสาหกรรม และก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ความต้องการทางเทคนิค รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่บริษัทจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมากกว่าที่ต้องการ ในขณะที่คงไว้ซึ่งราคาที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง บริษัทต้องช่วยเหลือลูกค้าในเวลาที่อุตสาหกรรมเดินเรือประสบความยากลำบากขณะนี้แหล่งที่มา:  
https://marlow-navigation.com/en/crew-management.asp
https://www.clyderecruit.com/employers/crew-management-services
https://marlow-navigation.com/en/what-is-crew-management-services.asp
https://www.linkedin.com/pulse/crewing-solutions-safe-operations-suzanne-brincat-dowdall
07-08-thongchakmanning_com-brokenvein

บทความที่น่าสนใจ

CERTIFICATES

FOLLOW US

ALL RIGHTS RESERVED © 2022 THONGCHAK MANNING

DESIGN by

Contact Us