เจ้าของเรือควรจ้างลูกเรือแบบ outsource หรือไม่?​

May 15, 2017

เจ้าของเรือควรจ้างลูกเรือแบบ outsource หรือไม่?

ลูกเรือ คือ หัวใจของเรือ และมันสำคัญมากที่เจ้าของจะต้องสบายใจได้ว่าเรือของเขานั้น มีลูกเรือที่เชื่อถือได้ คุณสมบัติเพียบพร้อม และมีประสบการณ์เพียงพอ ลูกเรือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของเรือ และค่าใช้จ่ายในส่วนนี้กเป็นส่วนที่มากที่สุดในการออกเรือลำหนึ่งในบทความนี้ได้สรุปประโยชน์ต่างๆที่เจ้าของจะได้รับจากการจ้างลูกเรือแบบ outsource ผ่านการบริหารของผู้จัดการลูกเรือ (crew manager)

ประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นๆ
ถ้าบริษัทคุณจ้างลูกเรือเอง บริษัทจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับพนักงาน และยังต้องแน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งระบบการจัดการที่ดีที่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่คุณลงทุนในระบบจัดการลูกเรือของคุณแต่ถ้าคุณจ้างบริษัทจัดการลูกเรือ คุณก็จะประหยัดเงินไปได้อีกเยอะ

ปราศจากข้อยุ่งยากต่างๆ
การ outsource ลูกเรือนั้นทำให้แน่ใจได้ว่าเจ้าของจะไม่ต้องมาหัวปวดกับการบริหารจัดการที่ เพราะระบบการจัดการในการบริหารลูกเรือและปัญหาส่วนตัวทั้งหลายนั้นถูกรับมือโดยผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทจัดการลูกเรือ ซึ่งช่วยเจ้าของให้ไม่ต้องรับภาระที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแผนงานลูกเรือ การเปลี่ยนแผนการเดินเรือ ความขัดแย้งของลูกเรือ การเจ็บป่วย และอุบัติเหตุการวางแผน และการเลื่อนตำแหน่งบนเรือ การเตรียมพร้อมด้านการแพทย์ และการรับรอง รวมทั้งการจัดการ visa

ราคาที่แน่นอน
เมื่อเจ้าของจ้าง outsource บริษัทจัดการลูกเรือ โดยปกติแล้ว บริษัทจะนำเสนอราคาที่แน่นอนในการทำสัญญาจ้างลูกเพราะฉะนั้น เจ้าของจะรู้ล่วงหน้าว่าค่าใช้จ่ายในการจ้างลูกเรือของเขาจะเป็นเท่าไหร่ตลอดช่วงระยะเวลาที่ทำสัญญา นี่จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากสำหรับการควบคุมงบการเดินเรือ และการเจรจากับธนาคาร เจ้าของยังจะได้ประโยชน์จากการที่ไม่ต้องเสี่ยงกับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินอีกด้วย เนื่องจากการทำสัญญาจ้างมักจะถูกแปลงให้เป็นค่าเงินเดียวกับรายได้ของเจ้าของแล้ว

กะลาสีเรือที่มากขึ้น
การคัดเลือกบุคลากรโดยผ่านบริษัทจัดการลูกเรือนั้น จะช่วยเพิ่มจำนวนของพนักงานบนเรือโดยอัตโนมัติ ยิ่งไปกว่านั้น กระบวนการคัดเลือกที่บริษัทจัดการลูกเรือใช้ ยังเพิ่มข้อได้เปรียบอีกอย่างของการมีลูกเรือมากขึ้นด้วยประวัติการทำสัญญาจ้างที่ผ่านมา เจ้าของจะแน่ใจได้ว่าคนที่ถูกเลือกเข้ามาทำงานบนเรือนั้นมีประวัติความสามารถที่ดี เพราะฉะนั้นความเสี่ยงในการจ้างบุคลากรที่ไม่ดีมาทำงานบนเรือจะต่ำลงมาก และในที่สุด นี่ก็ยังคงช่วยประหยัดเงินให้กับเจ้าของได้อีกด้วย

ต้นทุนต่ำลงเพราะการลดต้นทุนต่อขนาด
การประหยัดต่อขนาดที่บริษัทจัดการลูกเรือได้ทำผ่านการบริหารจัดการนั้น สามารถส่งผลต่อเจ้าของได้ผ่านการลดต้นทุน การที่ตั๋วเครื่องบินมีราคาถูกนั้น เป็นผลมาจากอัตราการเจรจาที่ดีกว่ากับบริษัทตัวแทนท่องเที่ยวซึ่งมีการจองมากมายผ่านบริษัทตัวแทนเหล่านั้นส่วนบริษัทท่าเรือ จะมีการจอดเทียบท่าเพื่อพักเรืออยู่บ่อยๆ ซึ่งบริษัทท่าเรืออาจใช้โอกาสนี้ ในการเสนอแพ็คเกจของบริษัทให้กับบริษัทจัดการลูกเรือโดยการลดค่าดำเนินการ (Handling Fee) และค่าให้บริการท้องถิ่น (local service provider fee) ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของเรือในการทำข้อการตกลงต้นทุนการจ้างลูกเรือที่ดีมากขึ้นได้

Thongchak Manning Co., Ltd. คือ บริษัทจัดการลูกเรือที่เชี่ยวชาญด้านการทาสี ทำความสะอาด และบำรุงรักษาเรือ รวมทั้งบริการลูกเรือทั้งบนท่าเรือ และออกเรือไปทั่วโลกที่มา:
https://www.linkedin.com/pulse/should-ship-owners-outsource-crewing-requirements-sue-brincat-dowdall

บทความที่น่าสนใจ

CERTIFICATES

FOLLOW US

ALL RIGHTS RESERVED © 2022 THONGCHAK MANNING

DESIGN by

Contact Us